Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Hướng dẫn DẠY HỌC qua internet, trên truyền hình
Thực hiện văn bản số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn dạy học qua internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019-2020, công văn 1583/UBND-VHXH ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Long An về việc tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện như sau
 Văn bản số 999/SGDĐT-GDTrH ngày 01/4/2020 của Sở GDĐT