Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Về việc triệu tập thí sinh dự kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc năm 2021
Thông báo thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự kiểm tra sát hạch
Thông báo - Danh sách triệu tập thí sinh dự kiểm tra sát hạch
Nội dung thi kiểm tra, sát hạch