Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Giới thiệu Chuyên trang “Hướng dẫn tập luyện TDTT nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật cho nhân dân”
Phòng GDĐT giới thiệu giới thiệu Chuyên trang “Hướng dẫn tập luyện TDTT nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật cho nhân dân” . Đề nghị các trường học trực thuộc UBND huyện tuyên truyền và tiếp tục triển khai Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản giai đoạn 2018 - 2025”; xây dựng và triển khai Đề án tổng thể về sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Địa chỉ: https://tdtt.gov.vn