Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

  • Chuyên đề Mầm non: Hoạt động lấy trẻ làm trung tâm
    17/06/2019

    Chuyên đề Mầm non: Hoạt động lấy trẻ làm trung tâm

    Hoạt động vui chơi là một trong những hoạt động mang màu sắc đặc trưng của trẻ mầm non đặc biệt trẻ mẫu giáo. Trò chơi học tập là trò chơi có vai trò to lớn trong việc phát triển trí tuệ cho trẻ mầm non, để tổ chức chơi cho trẻ có hiệu quả thì đòi hỏi giáo viên mầm non cần thực hiện tốt công tác thiết kế môi trường chơi cho trẻ, đặc biệt là môi trường chơi trong góc học tập