Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Triển khai thực hiện công tác xã hội trong trường học đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện Cần Giuộc
UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác xã hội trong trường học đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện Cần Giuộc cụ thể như sau
Tải về