Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Kế hoạch tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên làm hồ sơ cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử, tài khoản định danh điện tử trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc.
Xem văn bản