Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Quy chế bảo đảm an toàn hệ thống thông tin ngành giáo dục tỉnh Long An
Ngày 19/6/2024, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định số 893/QĐ-SGDĐT, về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn hệ thống thông tin ngành giáo dục tỉnh Long An; Phòng Giáo dục và Đào tạo xin giới thiệu để các thành viên nắm biết và thực hiện
Tải về xem