Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

V/v triển khai sử dụng tài liệu truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân viên y tế trường học
Thực hiện Quyết định số 1716/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc ban hành tài liệu truyền thông giáo dục sức khỏe cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, Phòng GD&ĐT xin giới thiệu đến các đơn vị để thực hiện
Tải về xem:
Văn bản triển khai của Sở Giáo dục và Đào tạo
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tài liệu truyền thông Giáo dục sức khỏe