Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Nghị định số 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục có hiệu lực thi hành từ ngày 10/3/2021 thay thế Nghị định số 138/
Ngày 22/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Phòng Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng giới thiệu
Tải xem