Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung DẠY HỌC học kì II năm học 2019-2020 CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
Thực hiện Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện như sau
1. Văn bản 1009/SGDĐT-GDTrH của Sở Giáo dục và Đào tạo
2. Văn bản số 1113/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học, học kỳ II, năm học 2019-2020 các môn, cấp trung học cơ sở:
a. Môn Toán
b. Môn Ngữ văn
c. Môn Vật lý
d. Môn Hóa học
đ. Môn Sinh vật
e. Môn Lịch sử
g. Môn Địa lý
h. Môn Tiếng Anh
i. Môn Giáo dục công dân
k. Môn Công nghệ
l. Môn Tin học
m. Môn