Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Tham gia hỗ trợ hoạt động Fanpage Học sinh – Sinh viên Long An
Theo Công văn số 1231-CV/TĐTN-TTNTH ngày 21/4/2020 của Tỉnh đoàn Long An về việc hỗ trợ hoạt động Fanpage Học sinh – Sinh viên Long An, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên là cán bộ Đoàn, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, học sinh theo dõi Fanpage Học sinh-Sinh viên Long An (gọi tắt Fanpage HSSVLA): https://www.facebook.com/HSSVLA. Chỉ đạo cán bộ, giáo viên là cán bộ Đoàn, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tham gia nhóm Đoàn-Đội trường học: https://www.facebook.com/groups/1870194066438516; chia sẻ và cung cấp thông tin, bài viết, hình ảnh các hoạt động tiêu biểu, nổi bật tại cơ sở
Đính kèm