Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ năm 2022
Phòng Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ năm 2022
1. Thời gian phát động
- Tổ chức các hoạt động truyền thông về Ngày Gia đình Việt Nam từ ngày 15/6 đến hết ngày 30/6 năm 2022.
- Truyền thông trong Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình từ 15/5/2022 đến hết ngày 30/6/2022.
2. Chủ đề và khẩu hiệu truyền thông
2.1. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6
a)  Chủ đề truyền thông: “Gia đình bình an – Xã hội hạnh phúc”
b) Các thông điệp truyền thông ngày Gia đình Việt Nam
   - Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6.
   - Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.
   - Gia đình – nơi của yêu thương và chia sẻ.
   - Bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên.
   - Ông bà, cha mẹ mẫu mực – Con cháu thảo hiền.
   - Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình.
   - Vợ chồng chung thủy, nghĩa tình.
   - Anh, chị, em trong gia đình hòa thuận, chia sẻ.
   - Gia đình là trường học đầu tiên để hình thành nhân cách của mỗi người.
   - Phát huy vai trò của ông bà, cha mẹ trong giáo dục giá trị gia đình cho con cháu.
          - Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
          - Gia đình là tế bào của xã hội, là thành trì của Tổ quốc.
          - Gia đình là pháo đài, thành viên gia đình là chiến sỹ trong phòng, chống dịch bệnh.
          - Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương.
          - Giá trị gia đình là giá trị cốt lõi góp phần hình thành giá trị văn hóa dân tộc.
2.2. Truyền thông trong Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình
a) Chủ đề truyền thông: “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội”.
b) Các thông điệp truyền thông:
- Bạo lực gia đình là hành vi vi phạm pháp luật.
- Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh theo pháp luật.
- Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên gia đình.
- Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập và phát triển toàn diện của trẻ em.
- Bạo lực gia đình là nguyên nhân chính dẫn đến ly hôn hiện nay.
- Ngăn ngừa các hành vi bạo lực gia đình để xây dựng xã hội hạnh phúc.
- Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng.
- Trẻ em chứng kiến hoặc bị bạo lực gia đình, khi trưởng thành có nguy cơ gây bạo lực với người khác cao gấp 03 lần những trẻ em khác.
- Nạn nhân bạo lực gia đình cần nâng cao ý thức phòng ngừa và kịp thời tìm đến địa chỉ tin cậy tại cộng đồng để được tư vấn, hỗ trợ.