Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Tuyên truyền quy định làm thêm giờ của người lao động
theo Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Hướng dẫn số 1312/LĐTBXH-ATLĐ ngày 26/4/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Văn bản số 2225/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 13/5/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An V/v tổ chức thực hiện  Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội