Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2022

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường hàng năm (từ ngày 29/4 đến ngày 6/5) do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 và được các Ban, ngành, Trung ương, địa phương và nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng giúp đạt được những kết quả đáng khích lệ về cấp nước và vệ sinh góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân nông thôn.

Hưởng ứng tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn chủ đề “Quản lý, vận hành, khai thác bền vững công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn” với mục đích nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia, cam kết của gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc quản lý khai thác, vận hành công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn an toàn, bền vững để bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Mặt khác, kêu gọi người dân cùng hành động để người dân có đủ và dùng nước sạch một cách hiệu quả, đảm bảo vệ sinh và thực hành tốt vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch bệnh.
      
Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022: từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 06 tháng 5 năm 2022, lồng ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn khác như Ngày Môi trường thế giới…có thể kéo dài đến Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (ngày 28 tháng 8) trên địa bàn huyện.
Các thông điệp bao gồm:
1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022.
2. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân trong việc đảm bảo cấp nước hiệu quả, vệ sinh bền vững và thích ứng an toàn với dịch bệnh.
3. Cấp nước và vệ sinh môi trường đảm bảo an toàn, bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu và dịch bệnh.
4. Bảo vệ nguồn nước, giữ gìn vệ sinh môi trường là bảo vệ và giữ gìn sức khỏe của chính bạn và gia đình.
5. Vì sức khỏe của bạn, hãy rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước sạch.
6. Nước sạch và vệ sinh mang lại cuộc sống, sức khỏe cho tất cả mọi người.
7. Đảm bảo đủ nước sạch cho người dân vùng bị ảnh hưởng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.
8. Rửa tay với xà phòng và nước sạch góp phần kiểm soát dịch bệnh.
9. Sử dụng nước sạch và giữ gìn vê sinh môi trường vì một Việt Nam khỏe mạnh.
10. Cộng đồng chung tay bảo vệ và giám sát chất lượng nguồn nước.
11. Mỗi người, mỗi ngày hãy làm một việc tốt để giữ gìn vệ sinh môi trường.
12. Sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần phòng chống suy dinh dưỡng, cải thiện chiều cao của trẻ em.
13. Thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch để bảo vệ bạn, con bạn và gia đình bạn khỏi các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.